SAMTALETERAPI

Hos Holistisk Sundhed tilbydes samtaleterapi som en støttende behandlingsmetode. Individuelle sessioner retter sig mod børn, unge, voksne, par og familier og inkorporerer coaching, en positiv psykologisk tilgang samt mentaltræning. Gennem dialog og vejledning skabes et rum, hvor klienten/klienterne kan udforske tanker, følelser og adfærdsmønstre med henblik på personlig udvikling og trivsel.

60 MIN. SESSION
750,00 DKK
  • Coaching
  • Positiv psykologi
  • Mentaltræning
  • Mindfulness
  • kognitivtræning
  • Psykoterapi 

Coaching anvendes til at styrke selv refleksion og identificere mål for personlig vækst. Positive psykologisk tilgang fokuserer på styrker, ressourcer og løsningsorienteret tænkning for at fremme trivsel. Mental træning refererer til en række teknikker og øvelser designet til at styrke mentale færdigheder og fremme psykisk velvære her arbejdes b.la med visualisering og positive overbevisninger. Mindfulness er en praksis, der fremmer bevidst nærvær b.la via åndedræts øvelser og accept af øjeblikket og reducerer stress. Kognitiv træning er en proces, der sigter mod at forbedre kognitive funktioner som opmærksomhed, hukommelse, problemløsning og indlæring. Dette inkluderer også fokus på at styrke struktur og rammer i hverdagen.

Mange søger samtaleterapi for at håndtere udfordringer, reducere stress, angst, depression og generel mistrivsel samt forbedre livskvalitet og opnå større selvforståelse. Samtaleterapi udgør en holistisk tilgang til velvære, der adresserer både mentale og følelsesmæssige aspekter af et menneskes liv og muliggør personlig vækst og balance. Det er muligt at kombinere samtaleterapi med kropsbehandling for at opnå optimal sundhed.

MENTALT VELVÆRE

Samtaleterapi er baseret på forskning, der understøtter dens effektivitet i at fremme mental sundhed og velvære.

depression

Depression præsentere sig på forskellige måder, og symptomerne varierer. Almindelige tegn omfatter vedvarende tristhed, tab af interesse for glædesfyldte aktiviteter, ændringer i søvnmønsteret og appetit, konstant træthed, lavt selvværd, koncentrationsproblemer, fysisk ubehag.

Angst

Angst præsentere sig med symptomer som konstant uro, anspændthed, fysiske reaktioner som svedige hænder og muskelspændinger, åndedrætsbesvær, svimmelhed, koncentrationsvanskeligheder, søvnproblemer og irritabilitet.

Stress

kroppens fysiske og psykologiske reaktion på udfordringer eller trusler. Det er en naturlig respons, der aktiverer kroppens "kamp-eller-flugt" mekanisme for at håndtere potentielle farer. Stress kan opstå fra forskellige kilder, såsom arbejdspres, personlige relationer, økonomiske bekymringer eller livsændringer.

(ADHD) Attention Deficit Hyperactivity Disorder 

ADHD præsentere sig ved at påvirker opmærksomhed, impulsivitet og aktivitetsniveau samt manglende på opmærksomhed, impulsivitet. Oplever rastløshed, problemer med organisation, følelsesmæssig dysregulering og udfordringer med tidsstyring. 

Selvværd

Lavt selvværd indebærer en negativ selvopfattelse, hvor man føler sig utilstrækkelig og konstant sammenligner sig med andre. Perfektionisme og frygt for fiasko er almindelige træk samt svært ved at sætte sunde grænser. 

(PTSD) Posttraumatisk stresslidelse

PTSD er en tilstand, der kan udvikle sig som reaktion på en traumatisk begivenhed. Symptomer inkluderer genoplevelse af traumet gennem mareridt eller flashbacks, undgåelse af steder eller situationer relateret til traumet samt øget arousal med søvnproblemer og irritabilitet.

 

SES VI

Vores behandling har til formål at hjælpe dig med at være den bedste udgave af dig selv. Behandlingerne giver dig mulighed for at finde overskud og harmoni i din hverdag, så du kan håndtere livets udfordringer med større lethed.